Dokumentacja

Nazwa dokumentuPobierz
Statut Szkoły Podstawowej Nr 3 w Jeleniej Górze (aktualizacja – listopad 2023)TUTAJ
Szkolny Program Wychowawczo – Profilaktyczny 2023 – 28TUTAJ
Zarządzenie Nr 1/2023 w sprawie warunków korzystania z podręcznikówTUTAJ
Regulamin przebywania na terenie szkołyTUTAJ
Regulamin korzystania z placu zabawTUTAJ
Program „Bezpieczna szkoła”TUTAJ