Dokumentacja

Statut SP3TUTAJ
Szkolny Program Wychowawczo – Profilaktyczny TUTAJ
Koncepcja pracy szkołyTUTAJ
Procedury Udostępniania Informacji Publicznej TUTAJ
Wniosek o przyjęcie do szkoły TUTAJ