Dokumentacja

Nazwa dokumentuPobierz
Statut Szkoły Podstawowej Nr 3 w Jeleniej GórzeTUTAJ
Szkolny Program Wychowawczo – Profilaktyczny 2023 – 28TUTAJ
Zarządzenie Nr 1/2023 w sprawie warunków korzystania z podręcznikówTUTAJ
Regulamin przebywania na terenie szkołyTUTAJ
Program „Bezpieczna szkoła”TUTAJ