Przerwy śródlekcyjne

Lp.

System  stały

Lp.

System  skrócony

1

08:00 – 08:45

1

08.00 – 08:30

2

8:55 – 09:40

2

08:35 – 09:05

3

09:50 – 10:35

3

09:10 – 09:40
  Przerwa  15 – to minutowa   Przerwa  10 – cio minutowa

4

10:50 – 11:35

4

 09:50 – 10:20

5

11:45 – 12:30

5

10:25 – 10:55
  Przerwa  15 – to minutowa   Przerwa  10 – cio minutowa

6

12:45 – 13:30

6

11:05 – 11:35

7

13:40 – 14:25

7

11:40 – 12:10

8

14:35 – 15:20

8

12:15 – 12:45

9

15:30 – 16:15

9

12:50 – 13:20