O szkole

Patron szkoły

 

Mikołaj Kopernik, łac. Nicolaus Copernicus, niem. Nikolaus Kopernikus (ur. 19 lutego 1473 w Toruniu, zm. 21 maja 1543 we Fromborku) – polski astronom, autor dzieła De revolutionibus orbium coelestium (O obrotach sfer niebieskich) przedstawiającego szczegółowo i w naukowo użytecznej formie heliocentryczną wizję Wszechświata. Wprawdzie koncepcja heliocentryzmu pojawiła się już w starożytnej Grecji (jej twórcą był Arystarch z Samos), to jednak dopiero dzieło Kopernika dokonało przełomu i wywołało jedną z najważniejszych rewolucji naukowych od czasów starożytnych, nazywaną przewrotem kopernikańskim.

Był renesansowym polihistorem, poza astronomią zajmował się również matematyką, prawem, ekonomią, strategią wojskową, astrologią, był także lekarzem oraz tłumaczem.

Od 1495 kanonik warmiński, od 1503 scholastyk wrocławski, a od 1510 kanclerz kapituły warmińskiej.

 

Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Miko%C5%82aj_Kopernik

 


Hymn Szkoły Podstawowej Nr 3

 

I zwrotka:

Czytał księgi, patrzył w gwiazdy

Nie przez noc i nie przez dwie.

Ludzie myślą, ze to Słońce

dookoła Ziemi mknie.

 

Refren 2x

Cały świat się mylił,

Kopernik odkrył błąd,

że gwiazdy się skłóciły

z mądrością starych ksiąg.

 

II zwrotka:

Myśl wciąż jego podziwiamy,

bo są prawdą jego sny,

że planety wokół Słońca

krążą niby złote ćmy.

 

Refren 2x

Cały świat się mylił,

Kopernik odkrył błąd,

że gwiazdy się skłóciły

z mądrością starych ksiąg.