Biblioteka szkolna

Biblioteka szkolna jest:

  • interdyscyplinarną pracownią ogólnoszkolną, w której uczniowie uczestniczą w zajęciach prowadzonych przez bibliotekarzy i nauczycieli oraz indywidualnie pracują nad zdobywaniem i poszerzaniem wiedzy;
  • ośrodkiem informacji dla uczniów, nauczycieli i rodziców;– ośrodkiem edukacji czytelniczej.

Biblioteka uczestniczy w pełnieniu podstawowych funkcji szkoły wobec uczniów:

  • kształcąco – wychowawczej, opiekuńczo – wychowawczej i kulturalno rekreacyjnej,
  • służy nauczycielom w codziennej pracy dydaktyczno – wychowawczej, wspiera ich dokształcanie, doskonalenie zawodowe i pracę twórczą,
  • popularyzuje wiedzę o regionie oraz wiedzę pedagogiczną wśród rodziców.

INTERNETOWE CENTRUM INFORMACJI MULTIMEDIALNEJ

Pracownia dysponuje czterema stanowiskami komputerowymi oraz urządzeniem wielofunkcyjnym (drukarka, skaner, kserokopiarka). Oprócz podstawowego oprogramowania komputery wyposażone są w multimedialne programy edukacyjne.

Ponadto w czytelni znajduje się sprzęt audiowizualny (telewizor, odtwarzacz DVD, odtwarzacz VHS) oraz kserokopiarka.