Przygoda uczniów klasy 3

Uczniowie klasy trzeciej rozpoczynają przygodę z gamą C-dur i dzwonkami!