Dokumentacja

Statut Szkoły Podstawowej Nr 3 w Jeleniej Górze TUTAJ
Szkolny Program Wychowawczo – Profilaktyczny TUTAJ
Koncepcja pracy szkoły TUTAJ
Procedury Udostępniania Informacji Publicznej TUTAJ
Wniosek o przyjęcie do szkoły TUTAJ
Plan pracy szkoły 2018/19 TUTAJ
Kalendarz roku szkolnego 2020/21 TUTAJ
Zestaw podręczników 2020/21 TUTAJ