Rekrutacja

Rok szkolny 2023/24

Zarządzenie Prezydenta Miasta z dnia 23.01.2023: TUTAJ

2021/22

Nabór – szkoły ponadpodstawowe!
Przejdź do systemu rekrutacyjnego: TUTAJ

Ważne informacje dotyczące naboru 2021/22, kliknij w poniższy obraz!

Zasady rekrutacji: TUTAJ
listDoRodzicow

2020/21


Nabór do klasy sportowej – 2020/21!


Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 w Jeleniej Górze ogłasza nabór do klasy IV sportowej o profilu: lekkoatletycznym.

Kryteria naboru:

  • Bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez lekarza specjalistę medycyny sportowej o braku przeciwwskazań do uprawiania lekkiej atletyki,
  • Minimum zachowanie dobre,
  • Zaliczenie testu sprawności fizycznej.

Testy sprawnościowe zostaną przeprowadzone w terminie: 03.03.2020 – 11.03.2020 r. przez nauczycieli wychowania fizycznego.

Każdy uczeń klasy trzeciej ma prawo wziąć udział w testach sprawnościowych!