Ważna informacja dotycząca organizacji próbnych egzaminów ósmoklasisty!