Uwaga! Ważne! Jodek potasu – charakterystyka produktu

W związku z otrzymaniem od Urzędu Miasta Jeleniej Góry – Wydziału Zarządzania Kryzysowego informacji dotyczącej dystrybucji tabletek jodku potasu dla dzieci i młodzieży na wypadek wystąpienia zagrożenia skażeniem radioaktywnym prosimy o zajęcie w tej sprawie stanowiska.

Prosimy o niezwłoczne wypełnienie deklaracji i przekazanie jej wychowawcy klasy do której uczęszcza Państwa dziecko.

Deklaracja dla rodziców

Charakterystyka produktu

Ulotka