Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia w 2b

Uczniowie klasy 2b uczestniczący w Światowym Dniu Tabliczki Mnożenia. Samodzielnie przygotowują pomoce i  podają wynik.