Przystąpiliśmy do projektu „Jeleniogórska kuźnia  kompetencji”

Szkoła Podstawowa nr 3 przystąpiła do projektu pt. „Jeleniogórska kuźnia  kompetencji” realizowanego z Funduszy Europejskich  w  okresie od 01 marca 2018 r. do 30 czerwca 2019 r.

W ramach zadań realizowanych w projekcie:

  •  20 nauczycieli  weźmie udział w  doskonaleniu zawodowym poprzez udział w warsztatach
    i szkoleniach,
  • 50 uczniów klas II i III  będzie miało możliwość  korzystać  z  zajęć dodatkowych z  języka angielskiego i matematyki,
  • dla 100 uczniów klas IV-VI zostanie  przeprowadzony cykl zajęć pt.  „Warsztaty Efektywnej Nauki”,
  • 30 uczniów z klas IV – VIII weźmie udział w interdyscyplinarnych zajęciach  z kształtowania kompetencji w zakresie przedmiotów przyrodniczych i matematyki.

Dodatkowo szkoła zostanie wyposażona w nowoczesny i specjalistyczny sprzęt do pracowni  nauk przyrodniczych:  przyrody, biologii, chemii, fizyki i geografii. Większość wyposażenia będzie wykorzystywana do nauki  poprzez metodę eksperymentu.