Projektowe zajęcia dodatkowe

Projektowe zajęcia dodatkowe w IIIa z wykorzystaniem magnetycznych tangramów.