Nasza szkoła przystąpiła do akcji „RÓŻOWA SKRZYNECZKA”!

Różowa skrzyneczka to inicjatywa, polegająca na wyposażeniu szkoły w skrzyneczki z niezbędnymi środkami higieny osobistej. Każda uczennica może skorzystać z nich wtedy, kiedy ich potrzebuje, niezależnie od tego czy zapomniała, czy nie było jej na nie stać. Skrzyneczki są wyposażane w podpaski, tampony i niezbędne środki higieny osobistej.

Więcej o akcji można przeczytać na: https://www.facebook.com/rozowaskrzyneczka/