Nasi finaliści zDolnego Ślązaka z biologii!

Ścisły finał wśród 40 najlepszych z 4000 tysięcy startujących w etapie powiatowym!!! Gratulujemy!!!