Komunikat o kolejnym etapie rekrutacji rozpoczynającym się dnia 30 marca 2020 r. polegającym na potwierdzeniu woli zapisu dziecka do klasy pierwszej Szkół Podstawowych!

Komunikat o kolejnym etapie rekrutacji rozpoczynającym się dnia 30 marca 2020 r. polegającym na potwierdzeniu woli zapisu dziecka do klasy pierwszej Szkół Podstawowych.

Podczas trwającej rekrutacji do szkół podstawowych, w poniedziałek 30  marca br. komisja kwalifikacyjna przedstawi do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej.

Od tego momentu, czyli od 30 marca br. do 10 kwietnia br. rodzic ma obowiązek potwierdzić wolę, że jego dziecko będzie od 1 września 2020 r. realizować obowiązek szkolny w szkole do której został zakwalifikowany. Z uwagi na wyjątkowy czas zagrożenia epidemicznego w dalszym ciągu zaleca się aby rodzic lub prawny opiekun, inaczej jak w poprzednich latach potwierdził wolę zapisu dziecka w formie elektronicznej poprzez przesłanie skanu wypełnionego oświadczenia o woli zapisu kandydata do szkoły na adres e-mail szkoły. 

Wzór ww. oświadczenia dostępny jest na stronie naborowej – adres strony www.jeleniagora.podstawowe.vnabor.pl  – w plikach do pobrania.