„Dzień Ciasteczkowy” oraz „Kiermasz Świąteczny”

Do Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Jeleniej Górze

Dnia 4 grudnia 2018 roku w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Jeleniej Górze odbył się Dzień Ciasteczkowy oraz Kiermasz Świąteczny.
Dziękujemy za wielkie zaangażowanie uczniów i ich rodziców w to dzieło. Stoły uginały się od różności zarówno wypieków jak i ozdób świątecznych.
Dochód z „Dnia Ciasteczkowego” oraz „Kiermaszu Świątecznego” został przeznaczony na remont oraz wyposażenie sali lekcyjnej w Szkole Podstawowej Nr 3 w Jeleniej Górze.

Dyrektor Szkoły mgr Dorota Binkowska