Akcja sadzenia drzewek

Akcja sadzenia drzewek jest realizowana w ramach projektu „Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze!” dofinansowanego ze środków MF EO 2014-2021. Liderem projektu jest Miasto Jelenia Góra, a Karkonoski Park Narodowy jest Partnerem realizującym działania dotyczące edukacji ekologicznej mieszkańców. W akcji wzięli udział uczniowie Zespołu Szkół Przyrodniczo Usługowych i Bursy Szkolnej i uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 w Jeleniej Górze. Przy ulicy Wróblewskiego zostało posadzonych 40 drzewek.