29. Akcja – Sprzątanie Świata

Wydarzenie pod hasłem „Wszystkie śmieci są nasze” ma na celu nie tylko uprzątnięcie odpadów ze wspólnej przestrzeni, ale również zwrócenie uwagi, że to my sami odpowiadamy za śmieci pojawiające się wokół nas. W akcję sprzątania świata po raz kolejny włączyli się nauczyciele i uczniowie wielu klas Szkoły Podstawowej nr 3 w Jeleniej Górze.

Uczniowie klasy 5b wyposażeni w foliowe rękawiczki i worki sprzątali nie tylko teren wokół szkoły , ale i pobliską okolicę.