Ważny komunikat! Lekcje skrócone!

L. p

System  stały

L. p

System  skrócony

1

8.00  –   8.45

1

8.00  –  8.30

2

8.55  –   9.40

2

8.35  –  9.05

3

9.50  –  10.35

3

9.10  –  9.40
  Przerwa  15 – to minutowa   Przerwa  10 – cio minutowa

4

10.50  –  11.35

4

 9.50  –  10.20

5

11.45  –  12.30

5

10.25 –  10.55
  Przerwa  15 – to minutowa   Przerwa  10 – cio minutowa

6

12.45  –  13.3o

6

11.05  –  11.35

7

13.4o  –  14.25

7

11.40  –  12.10

8

14.35  –  15.20

8

12.15  –  12.45

9

15.30  –  16.15

9

12.50  –  13.20