Pracownicy straży miejskiej w klasie 3b z pogadanką

Pracownicy straży miejskiej w klasie 3b z pogadanką nt. bezpieczeństwa na ulicy oraz podczas Covid 19. Uczniowie wykazali się dużą znajomością tematu.