Kontakt z przedstawicielami Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej

Od 25 marca 2020 w Poradni Pedagogiczno – Psychologicznej w Jeleniej Górze obowiązuje kontakt poprzez pocztę e-mail. Adresy mailowe przedstawicieli placówki dostępne są pod poniższym adresem:

http://www.pppjeleniagora.pl/index.php/kontakt-dane