Dziennik elektroniczny w naszej szkole!

Szanowni Państwo
Rodzice/Opiekunowie prawni!!

Szkoła Podstawowa nr 3 w Jeleniej Górze jest na etapie wdrażania dziennika elektronicznego. Nie wszystkie funkcje działają jeszcze poprawnie, nie wszystkie dane zostały wprowadzone. Jest to proces złożony, wieloetapowy, więc prosimy o cierpliwość. W chwili, kiedy dziennik będzie już gotowy otrzymają Państwo stosowną informację od wychowawcy klasy. Rok szkolny 2019/2020 będzie rokiem wprowadzania nowej formy dziennika, który będzie funkcjonował równolegle z dziennikiem tradycyjnym.