Bierzemy udział w akcji „Dzień Bezpiecznego Internetu”

W ramach niniejszej akcji realizujemy inicjatywę pod nazwą: „Dystrybucja materiałów edukacyjnych, prezentacja materiałów multimedialnych oraz pogadanki w ramach zajęć informatyki”

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi materiałami edukacyjnymi i informacyjnymi, które zawierają bardzo ciekawe i ważne informacje dotyczące szeroko pojętego „bezpieczeństwa w sieci” 🙂

Broszury i ulotki informacyjne:

Więcej informacji, kliknij: TUTAJ

Strony internetowe, telefony zaufania:

https://www.saferinternet.pl/
https://sieciaki.pl/
https://dyzurnet.pl/ – zgłaszanie nielegalnych treści znalezionych w internecie
https://116111.pl/ – telefon zaufania dla dzieci i młodzieży
https://800100100.pl/ – telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa w sieci

 

Plakaty informacyjne:

Koordynator inicjatywy: mgr inż. Rafał Kruczkowski