02 kwietnia – „Światowy Dzień Świadomości Autyzmu”

Tekst, foto: https://www.caritas.gda.pl/swiatowy-dzien-swiadomosci-autyzmu/

Światowy Dzień Świadomości Autyzmu- to święto obchodzone corocznie 2 kwietnia z inicjatywy Kataru w osobie Jej Wysokości Mozah, małżonki emira Hamada ibn Chalifa as-Seni. Święto to zastało  ustanowione w 2007 roku przez Zgromadzenie  Ogólne ONZ, by zwrócić uwagę na dyskryminację i izolację ludzi dotkniętych autyzmem i ich najbliższych.

Obchody Dnia Autyzmu mają na celu podnoszenie świadomości społecznej na temat zaburzeń związanych ze spektrum autyzmu oraz poprawę dostępu do usług opiekuńczych i pomocowych dla społeczności osób dotkniętych autyzmem. Symbolem solidarności z osobami autystycznymi jest kolor niebieski.

Więcej: TUTAJ