Warsztaty „Unplugged”

Klasa 8d, w ramach warsztatów „Unplugged”, uczy się zapobiegać uzależnieniom oraz skutkom zdrowotnym i społecznym, które z nich wynikają.