Już pierwsi klienci, jeszcze przed otwarciem kiermaszu

Chyba nie tylko dzieci z III A miały problem z ogromnym wyborem słodkości i różnorodnością ozdób świątecznych.   

D Z I Ę K U J E M Y ! ! !