Egzaminy – Komunikat Dyrektora Szkoły

W dniach 23, 24 i 25 maja (wtorek, środa, czwartek) 2023 r. odbywać się będą egzaminy dla uczniów klas ósmych. Dni te dla uczniów z klas 1 – 7 są wolne od zajęć dydaktycznych. Świetlica czynna będzie w godzinach 6:45 – 13:00 dla potrzebujących uczniów z klas 1 – 3. Uczniowie z klas 8 – mych przychodzą do szkoły na godzinę 8:15.

Dorota Binkowska