Dokumentacja

  • Statut Szkoły Podstawowej Nr 3 w Jeleniej Górze, kliknij: TUTAJ
  • Szkolny Program Wychowawczo – Profilaktyczny, kliknij: TUTAJ
  • Koncepcja pracy szkoły, kliknij: TUTAJ
  • Procedury Udostępniania Informacji Publicznej:TUTAJ
  • Wniosek o przyjęcie do szkoły: TUTAJ
  • Plan pracy szkoły 2018/19, kliknij: TUTAJ
  • Kalendarz roku szkolnego 2018/19, kliknij: TUTAJ